ظرفیت 25 میلیارد دلاری صدور خدمات مهندسی

شمار نشریه : 177


رئیس انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های همایش احداث می‌توان به طرح مسائل و مشارکت تمام تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی و دولتی برای بهبود توسعه اشاره کرد.
محمدرضا انصاری در حاشیه همایش احداث و انرژی به خبرنگار پیام ساختمان گفت: پتانسیل حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 25 میلیارد دلار است ولی بر اساس آنچه مشاهده می‌شود در سال 91 توانستیم 2 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و استفاده مناسبی از این پتانسیل نداشتیم. مطمئنم ظرف 5 سال می‌توانیم با اقدامات بسیار ساده به 25 میلیارد دلار رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی برسیم. وی ادامه داد: حمایت دولت‌ها در بحث صدور خدمات فنی - مهندسی موضوع اثبات‌شده‌ای است و رقابت پنهانی بین کشورهای مختلف در حوزه صدور خدمات فنی - مهندسی وجود دارد.
انصاری خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک های ما بسیار ضعیف هستند و اگر دارایی های تمامی بانک های داخلی را جمع کنیم به‌اندازه بانک‌هایی که در دنیا به‌عنوان پشتیبان صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند، نیست و اگر نقش بانک‌ها را نادیده بگیریم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. وی در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تأثیر آن در صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: امیدواریم دولت این پول را به پیمانکاران و واحد‌های کسب‌وکار اختصاص دهد.
رئیس انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه عمده‌ترین خواسته شما از مسئولان و دست‌اندرکاران چیست، گفت: ما هیچ تقاضایی از مسئولین نداریم . این مسئولین هستند که باید برای حل مشکلات خواسته خودشان را با ما مطرح کنند و راه‌های توسعه را با همفکری ما بررسی کنند.