تامین انرژی خورشیدی با سنگ های قیمتی

شمار نشریه : 177


محققان از بلورهای مصنوعی با ساختاری موسوم به «اوپال معکوس» برای استفاده و ارتقای ویژگی های موجود در سنگ های قیمتی بهره بردند.
بلورهای فوتونیک سه‌بعدی می‌توانند نور خورشید بیشتری نسبت به سلول های غشای نازک عادی جذب کنند.
به گفته دانشمندان، معمولاً در سلول های خورشیدی سیلیکونی با غشای نازک، بیشتر نور خورشید بازتاب می‌شود اما با استفاده از رویکرد جدید، نور وارد سلول شده و منکسر می‌شود؛ ‌در نتیجه این عمل منجر به انتشار نور در یک مسیر موازی با غشا خواهد شد.
پنل های خورشیدی با غشای نازک از هزینه‌ای برابر با یک صدم پنل‌های ساخته‌شده از ویفرهای سیلیکونی برخوردار بوده اما تاکنون بهره‌وری آن کمتر بود. به گفته محققان، بلورهای فوتونیک سه‌بعدی حدود 10 درصد افزایش بهره‌وری در برابر غشاهای نازک سیلیکونی رایج داشته و همچنین از پتانسیل بیشتری برای ارتقاء برخوردارند.