هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هتل ضد زلزله

 یک معمار آلمانی با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی هتلی ساخته است که حتی یک زاویه قائمه ندارد.
این هتل باشکوه روی درخت قرار دارد و در یک جزیره پنج هکتاری احداث شده است. در معماری این هتل که در مرز آلمان و لهستان قرار دارد، از هیچ زاویه قائمه‌ای استفاده‌نشده است ؛ بااین‌حال تمام اصول علمی و معماری در این هتل ضد زلزله رعایت شده و ظاهر آن کاملاً چشم‌نواز است.
تمام مواد استفاده‌شده در این هتل، مواد طبیعی هستند که هیچ کارخانه یا کارگاهی را به خود ندیده‌اند. این خانه درختی پر از تونل های زیرزمینی مجلل است و دسترسی به آن از طریق طناب و نردبان انجام می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ویژگی های هتل درختی، وجود اختلاف سطح است؛ درحالی‌که برخی اتاق‌ها روی درخت ساخته‌شده‌اند، برخی دیگر 10 متر پایین‌تر از سطح زمین قرار دارند و توسط تونل زیرزمینی به هم مربوط می‌شوند؛ در مسیرهای مختلف این هتل، وان‌هایی شبیه به دیگ قرار دارد که مملو از آب گرم است و به‌عنوان استراحتگاه بازدیدکنندگان محسوب می‌شود.