هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عدم توجه به نشت گاز حادثه آفرید

در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان خنداب مبنی بر وقوع یک فقره انفجار منزل مسکونی واقع در روستای "مانیزان" مأموران انتظامی بخش قره چای به همراه عوامل آتش نشانی و اورژانس جهت پیگیری به محل حادثه اعزام شدند . بررسی مأموران نشان داد که یک باب منزل مسکونی منفجر و به طور کامل تخریب و دچار حریق شده و یک دستگاه خودروی پراید نیز به علت ریزش آوار خسارات زيادي ديده  است .

بنا بر این گزارش،در این حادثه هر چهار نفر اعضای خانواده گرفتار آتش شده و توسط عوامل آتش نشانی نجات یافته و به علت سوختگی و مصدومیت توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.کارشناس آتش نشانی علت حادثه را نشت گاز و عدم رعایت اصول ایمنی در بستن فلکه اصلی گاز و ایجاد جرقه و انفجار لوله گاز در منزل عنوان کرد .