سخنان نغز

شمار نشریه : 177

در بدي فرزند آدم همين بس كه برادر مسلمان خود را كوچك شمارد.              
                پیامبر اکرم (ص)
اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت .        
       حکیم ارد بزرگ
دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده.                              
                                  علی‌اکبر دهخدا
کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی‌گذارد.          
                    استاد مطهری
برای از بین بردن یک حقیقت , خوب به آن حمله نکنید بلکه بد از آن دفاع کنید. 
            دکتر علی شریعتی
مشکل، فرصتی است تا چیزی مسی در وجودت را به طلای ناب تبدیل کنی .      
                   الهی قمشه‌ای
خوشبختی همانند پروانه است. اگر او را دنبال کنید از شما می‌گریزد ولی اگر آرام بنشینید، روی سر شما خواهد نشست.                                                                                                                     هیوم