هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام شما

برای مستأجران چاره‌ای بیندیشید- وزیر محترم راه و شهرسازی و دیگر مسئولان که افزایش وام خرید مسکن را پیگیری و به سرانجام رسانده‌اند، بهتر است فکری هم برای مستأجران بکنند چرا که آنها نمی‌توانند با 30 میلیون خانه‌دار شوند و این وام فقط به درد عده اندکی از مردم می‌خورد. مسئولان تدابیری بیندیشند که وامی جهت ودیعه مسکن به تمام مستأجران بپردازند.
انارکی
قطع درخت 500 هزار تومان- در خیابان 6 متری محله‌ ما یک درخت قدیمی وجود دارد که حدود یک متر از عرض خیابان را اشغال کرده و گاهی باعث تصادف اتومبیل‌ها می‌شود. پس از شکایت اهالی به شهرداری برای قطع این درخت، شهرداری درخواست 500 هزار تومان از اهالی نموده است. آیا قطع یک درخت واقعاً 500 هزار تومان هزینه دارد.
رسولی
مشکلات انشعاب فاضلاب جدید- هزینه‌هایی که شرکت آبفای تهران برای انشعاب فاضلاب از مشترکان می‌گیرد بسیار بالاست. به‌عنوان مثال واحد ما 80 متر است و 800 هزار تومان هزینه اشتراک خواسته‌اند. ضمن اینکه کندن خیابان‌ها و جلوی مجتمع‌ها، خودروی ساکنان در بیرون از مجتمع پارک می‌شود و نمی‌توانند داخل پارکینگ بروند.
محمدی
تیترهای هیجانی نزنید: تیتر یک نشریه شماره 177 پیام ساختمان بازار مسکن را تهییج می کند،چه دلیلی برای این ادعای نشریه دارید؟
ایزدی
پیام ساختمان: این تیتر نه تنها بر التهاب بازار مسکن نمی افزاید بلکه می تواند به واقعی شدن قیمت ها نیز بینجامد زیرا بیش از نیاز برای مصرف در کشور مسکن وجود دارد و همچنان ساخت آن ادامه دارد. ضمن اینکه زمینه سرمایه گذاری در تولید و تجارت بهتر از دو سه سال اخیر خواهد شد که از کاهش سفته بازی در بازار مسکن حکایت دارد و می تواند ازتقاضای غیر مصرفی در مسکن بکاهد.