هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ويروس تغيير كاربري در پرند

تغيير كاربري و تراكم به داستان تکراری شهرها و شهرداري‌ها تبدیل شده است. پديده‌اي كه همانند ويروسي به جان شهرهاي ايران افتاده است. حتي شهر جديد پرند كه جزو معدود شهرهايي است كه از طرح جامع و تفضيلي برخوردار بوده و عرصه‌اي است كه الگوي شهري مي‌تواند به خوبي آنجا پياده شود از اين معضل مبرا نيست. در بازديدي كه خبرنگار پيام ساختمان از شهر جديد پرند داشت، متوجه شديم؛ هفت قطعه زمين مسكوني براي احداث يك مجتمع تجاري تغيير كاربري داده شده است. مراتب را با حبيب‌الله طاهرخاني عضو هیئت‌مدیره شركت عمران و شهرسازي شهر جديد پرند در ميان گذاشتيم و ايشان عليرغم اينكه به مشكل‌زا بودن اين كار اذعان داشت ولي عنوان کرد: اين هفت قطعه فرآيند اداري و قانوني را طي كرده و مجوز كميسيون ماده 5 را اخذ نموده است.
طاهرخاني گفت: اين بحث كلي وجود دارد كه همه دستگاه‌ها از جمله شهرداري بايد ضوابط شوراي عالي مقررات معماري و شهرسازي را رعايت كنند تا در اصول و اهداف كلي توسعه شهري خللي ايجاد نشود. وي ادامه داد: عدم رعايت ضوابط  در نهايت مشکل‌ساز خواهد بود و هم براي كيفيت زندگي شهروندان و هم براي سرانه خدمات شهري كه پیش‌بینی‌شده است خلل ايجاد مي‌كند.
طاهرخاني با اشاره به مشكلات مالي شهرداري‌هاي گفت: شهرداري‌هاي ما متأسفانه مشكلات درآمدي دارند و برای کسب درآمد به این راهکارها روی می‌آورند. وی با تأكيد بر مقابله با این اقدامات گفت: اين زمين فرآيند اداری را  طي نموده و مجوز كميسيون ماده 5 را نیز اخذ کرده و بر اساس آن مجوز پروانه ساخت‌وساز صادر شده است. 
اين در حالي است كه به گفته معاونت سابق معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: هر تغيير كاربري كه با ضوابط طرح جامع مغايرت داشته باشد و مراجع اصلي آن از جمله شوراي عالي معماري و شهرسازي اين مغايرت را تشخيص بدهند، قابل ابطال است.