هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هجوم شیوخ عرب برای خرید املاک یونان

شیوخ ثروتمند و ثروتمندان میلیاردر عرب برای خرید املاک و ساختمانهای دولتی یونان به این کشور هجوم بردهاند.

 حدود هفتاد هزار باب ساختمان دولتی، زمینهای ملی، کاخهای تاریخی و مجموعه ای از جزایر یونان به حراج گذاشته شدهاند  و شیوخ ثروتمند عرب و ثروتمندان میلیونر از مناطق مختلف جهان برای خرید این املاک به یونان هجوم بردهاند. دولت آتن حراج املاک و داراییهای خود را به درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول به عنوان ارائه کنندگان اصلی کمکهای مالی به یونان برگزار میکند.

آریس چاتزی استفانو، فیلمساز یونانی در این خصوص به خبرنگار راشاتودی گفت: یونان با افزایش شدید بیکاری مواجه است و در چند ماه آینده میزان بیکاری در این کشور به سی درصد خواهد رسید. ما شهروندانی داریم که به علت مشکلات اقتصادی در خیابانها خودکشی میکنند و به اطرافمان که نگاه میکنیم افراد بی خانمان زيادي را میبینیم.