هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید!

جام جم: زندگی روی شیب
بله، شیب تند، رو به دره!
دنیای اقتصاد: رانت جذابیت تولید را از بین برده است
چون جذابیت رانت بیشتر است!
آفتاب یزد: کشته شدن دو زن مشیت الهی بود
چرا مشیت الهی شامل شهرداری نمی‌شود؟!!
ابرار اقتصادی: بازار مسکن از رکود خارج می‌شود
و به سقوط وارد می‌شود!
شرق: شهرداری باید پاسخگوی وضعیت تئاتر شهر باشد
شهرداری به زودی خدمت شما می‌رسد!
جام جم: سال نو، وسوسه خانه نو نوار
ما هر سال خانه کهنه ولی صاحب‌خانه‌مان را نو می‌کنیم!
دنیای اقتصاد: تب وام مسکن افتاد
تبش به ما افتاد وامش به دیگران!
هفت صبح: راهکار اقتصادی توسعه شهرهای جدید
راهکار نمی‌خواهد، توسعه بدهید!
همشهری: نسخه خروج از رکود تورمی
ای وای، بازمی‌خواهند نسخه بپیچند!
ایران: گلایه از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های گردشگری ایران
نه که حالا در سایر ظرفیت‌هایمان ترافیک است!
ابرار: پیشنهاد افزایش وام نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن به دولت رفت
بازگشت هم که باخداست!
جهان صنعت: 2000 بنگاه املاک غیرمجاز در تهران
دقیق شمردی برادر؟ از قلم نینداختی که؟!