هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نحوه تعیین ترکیب اتاق تعاون مرکزی

گروه گزارش: نمایندگان خانه ملت، با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع، به اتاق تعاون موافقت و موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که تعیین ارکان هر اتاق تعاون، شرایط عضویت در اتاق تعاونی‌ها و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران ضمن اعلام این خبر به خبرنگار پیام ساختمان گفت: در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، نمایندگان مردم مواد 5 تا 12 را تصویب کردند.
صمد مرعشی افزود: با تصویب نمایندگان برای عضویت در هیئت‌رئیسه اتاق‌های تعاونی، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیئت‌مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیر کلی و بازرسی شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در بخش تعاونی الزامی است.
وی گفت: همچنین نمایندگان در نشست خانه ملت با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت کردند.
 صمد مرعشی افزود: بر اساس ماده10طرح مذکور نمایندگان عبارت «هیئت مدیره» را در مواد 58 تا 63 قانون بخش تعاون  اقتصاد جایگزین عبارت «هیئت رئیسه» کردند.
وی ادامه داد: بر اساس اصلاح صورت گرفته، ارکان هر اتاق تعاون شامل مجمع نمایندگان، هیئت‌رئیسه و هیئت بازرسی می‌شود. همچنین هیئت‌رئیسه اتاق‌های تعاون متشکل از 3 تا 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل از میان اعضای تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان از تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت 3 سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می‌شوند.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بر اساس ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد، وظایف هیئت‌رئیسه فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط، اداره کلی امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن، اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان، ارائه گزارش‌ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان و انتخاب دبیر در اتاق‌های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی تعیین شد. وی افزود: بر اساس تبصره ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیئت‌رئیسه می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید.
صمد مرعشی افزود: همچنین بر اساس ماده62 نیز هیئت‌رئیسه اتاق تعاون هر استان،موظف به ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری بین اتاق‌های شهرستان‌های مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند؛ همچنین هیئت‌رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق‌های استان‌ها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
مرعشی گفت: ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد نیز اصلاح شد که بر اساس آن هیئت بازرسی متشکل از 3 عضو می باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: وظایف هیئت بازرسی نیز در ماده یادشده مشخص شد که بر اساس آن نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط، رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون، بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذی‌ربط و همچنین ارائه گزارش‌های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت‌های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد گزارش‌های هیئت‌رئیسه از وظایف هیئت بازرسی هستند.
وی اظهار داشت: بر اساس تبصره ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیئت‌رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیئت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنانش به خبرنگار پیام ساختمان گفت: با تصویب نمایندگان، بر اساس ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح شد که طی آن مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها، شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌ها تشکیل می‌شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
صمد مرعشی گفت: همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد موافقت کردند که بر اساس تبصره الحاقی در ترکیب 7 نفر اتاق تعاون مرکزی، حتی‌المقدور از انواع شرکت‌های تعاونی نظیر شرکت‌های تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی‌های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می‌شود.
مرعشی افزود: نمایندگان خانه ملت حذف بند 6 ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد و اصلاح تبصره آن را تصویب کردند که بر اساس تبصره مذکور، مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیئت‌رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و برای هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق‌های شهرستان و استان با تصویب هیئت‌رئیسه انتخاب می‌کند.
وی افزود: بررسی مواد 13 و 14 اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد باقی مانده است که احتمالاً بررسی آنها به پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه کل کشور در مجلس موکول خواهد شد.