هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مناطق کم لرزه در ایران

مهدی زارع، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، شمال تنگه هرمز در بندرعباس را لرزه‌خیزترین نقطه ایران دانسته و گفته است: مناطقی از ایران به‌عنوان مناطق کم لرزه محسوب می‌شوند که میزان تغییر پوسته در آنها کمتر است، مانند منتهی‌الیه جنوب غرب ایران در دشت خوزستان و ناحیه پیرامون شهرهای خرمشهر و آبادان. این دو شهر در دشت خوزستان واقع شده‌اند و به طور نسبی کمترین میزان‌های تغییر شکل پوسته زمین در ایران در آن ناحیه رخ می‌دهد ازاین‌رو ناحیه کم لرزه هستند.
وی با بیان اینکه در مناطق مرکزی نواری به نام نوار "سنندج- سیرجان" وجود دارد، ‌خاطرنشان کرد: در این نوار شهرهای مختلفی چون شهر سنندج، گلپایگان، اصفهان، سیرجان قرار دارند که هرچند در معرض زلزله‌های اطراف قرار دارند ولی به‌عنوان مناطق آرام‌تر لرزه‌ای و با میزان کمتر از نظر تغییر شکل پوسته زمین مطرح هستند.
زارع اضافه کرد: تهران، تبریز، مشهد، نیشابور، بیرجند، جیرفت و تربت حیدریه و کرمان شهرهایی هستند که از نواحی پر جمعیت آنها گسل‌های فعالی عبور می‌کنند .همچنین در نوار حاشیه منطقه دشت لوت توان لرزه‌زایی بالایی انتظار داریم به‌نحوی‌که شهرهای پیرامون دشت لوت (مانند بشرویه، بیرجند، فردوس، بم، گلباف) توان لرزه‌زایی بالایی دارند.