امکان افزایش صدور خدمات مهندسی

شمار نشریه : 176

رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور گفت: با توجه به ظرفیت های بالای کشور و ضرورت افزایش صادرات غیر نفتی توانایی افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی را تا 250 برابر داریم.
مهدی هاشمی در حاشیه نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه همایش بسیار خوب و پرباری را در مشهد شاهد بودیم و امیدواریم مطالب مفیدی از آن استخراج شود تا برای حل چالش‌های موجود راهکارهایی به‌دست آید.
رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، کشورهای همسایه را فرصت خوبی برای فعالیت های عمرانی دانست و گفت: من موانع عمده حضور در کشورهای همسایه را در دستگاه‌های اجرایی داخلی می‌بینم. هاشمی افزود: رفع این موضوع باید از طریق مجلس مطالبه شود تا دستگاه‌ها تمکین کنند.
وی تصریح کرد: البته سازمان نظام‌مهندسی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین NGO تخصصی کشور نقش محوری در شناسایی این موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها دارد.
رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور را یک فرایند گروهی دانست و افزود: همه باید با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند تا آموزه‌های این همایش به ثمر بنشیند و خراسان رضوی که حدود ده درصد از مهندسان کل کشور را در خود جای‌داده باید در این زمینه پیشگام باشد؛ هاشمی ابراز امیدواری  کرد: با افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور رونق اقتصادی در سراسر کشور حاصل خواهد شد.