هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ورود سرزده تریلر به اتاق خواب

یک دستگاه خودروی تریلی با بار سنگین در حاشیه بلوار سوهانک پارک بود که ناگهان پس از خارج شدن راننده با نقص فنی مواجه شده و به حرکت در آمده و پس از طی مسیری کوتاه و برخورد با یکی از دیوارهای اتاق خواب یک ساختمان مسکونی سبب خرابی دیوار شده است.

عباس علی گلی، فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: آتشنشانان محل حادثه را ایمن سازی نموده و به وسیله جرثقیل، بار سنگین خودرو را خالی کردند، سپس با استفاده از تجهیزات، تعادل تریلی را برقرار و آن را به مکان امن انتقال دادند. به گفته فرمانده آتشنشانان ، این حادثه خسارت جانی نداشت و تنها خسارت مالی بر جای گذاشت.