ورود سرزده تریلر به اتاق خواب

شمار نشریه : 157

یک دستگاه خودروی تریلی با بار سنگین در حاشیه بلوار سوهانک پارک بود که ناگهان پس از خارج شدن راننده با نقص فنی مواجه شده و به حرکت در آمده و پس از طی مسیری کوتاه و برخورد با یکی از دیوارهای اتاق خواب یک ساختمان مسکونی سبب خرابی دیوار شده است.

عباس علی گلی، فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره گفت: آتشنشانان محل حادثه را ایمن سازی نموده و به وسیله جرثقیل، بار سنگین خودرو را خالی کردند، سپس با استفاده از تجهیزات، تعادل تریلی را برقرار و آن را به مکان امن انتقال دادند. به گفته فرمانده آتشنشانان ، این حادثه خسارت جانی نداشت و تنها خسارت مالی بر جای گذاشت.