هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک مسکن رتبه‌های برتر را کسب کرد

روابط عمومی بانک مسکن رتبه‌های‌ برتر دو بخش‌ روابط عمومی دیجیتال، تبلیغات و بازاریابی را در یازدهمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر کشور کسب کرد.
  به گزارش خبرنگار پیام ساختمان به نقل از  اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، این جشنواره که روزهای 22 و 23 دی‌ ماه در دو سطح ملی و بین‌المللی و در دو بخش روابط عمومی الکترونیک و پیشگامان روابط عمومی ایران برگزار شد، روابط عمومی بانک مسکن موفق به دریافت لوح برتر در بخش‌های "روابط عمومی دیجیتال" و "تبلیغات و بازاریابی" بانک مسکن موفق به احراز رتبه دوم این جشنواره گردید