بانک مسکن رتبه‌های برتر را کسب کرد

شمار نشریه : 176

روابط عمومی بانک مسکن رتبه‌های‌ برتر دو بخش‌ روابط عمومی دیجیتال، تبلیغات و بازاریابی را در یازدهمین جشنواره روابط عمومی‌های برتر کشور کسب کرد.
  به گزارش خبرنگار پیام ساختمان به نقل از  اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، این جشنواره که روزهای 22 و 23 دی‌ ماه در دو سطح ملی و بین‌المللی و در دو بخش روابط عمومی الکترونیک و پیشگامان روابط عمومی ایران برگزار شد، روابط عمومی بانک مسکن موفق به دریافت لوح برتر در بخش‌های "روابط عمومی دیجیتال" و "تبلیغات و بازاریابی" بانک مسکن موفق به احراز رتبه دوم این جشنواره گردید