دستور توقف 99 گود پر خطر در تهران

شمار نشریه : 176

معاون فنی و مهندسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران از شناسایی 99 گود پر خطر در تهران خبر داد و گفت: دستور توقف برای اکثر این گودها داده شده است.
رضا حیدریون با اشاره به کاهش 50 درصدی میزان حوادث گودبرداری در نیمه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصورتی‌که شهرداری تهران همکاری خود با سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را افزایش دهد، میزان گودبرداری‌های پرخطر نیز کاهش می‌یابد چرا که ایجاد حوادث گودبرداری مخاطرات اجتماعی در پی دارد