هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جانمایی صحیح نیروگاه‌هامانع اتلاف انرژی می‌شود

سید حسین سجادی، مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) در سومین سمینار پایش زیست محیطی نیروگاه‌های حرارتی کشور که با رویکرد معرفی تجهیزات آنلاین برگزار شد، درباره محیط زیست و نقش سازمان بهره‌وری انرژی ایران اظهار کرد: موضوع محیط زیست و فعالیت سازمان بهره‌وری انرژی ایران دو مقوله جدا نشدنی از هم هستند، وقتی صحبت از مباحث مدیریت انرژی می‌کنیم هر اقدامی که در حوزه بهره‌وری انجام می‌دهیم آثارش به بهبود کیفیت مسائل زیست محیطی می‌انجامد.
سجادی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه انرژی تصریح کرد: در حوزه انرژی اقدامات متعددی انجام داده‌ایم که می‌توان به پیدا کردن مکان‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌ها اشاره کرد، زمانی که این پروژه را آغاز کردیم گروهی بر این باور بودند که این مسئله ربطی به سازمان بهره‌وری انرژی پیدا ندارد؛ اما واقعیت این است که اگر مکان یابی مناسب و استفاده از تجهیزات مناسب صورت گیرد همگی منجر به جلوگیری از اتلاف انرژی خواهد شد.
وي افزود: در حوزه مصرف انرژی ما روی حمایت از تولید لوازم برقی خانگی با رتبه انرژی بالا تاکید داشتیم، در کشور رتبه انرژی متوسط لوازم خانگی مثل یخچال و فریزر در چند سال گذشته 4.1 بوده که تقریبا می توان گفت انتهای رتبه بندی انرژی قرار داشته است اما در اقدام خوبی که انجام شده ما به تولیدکنندگان تسهیلات دادیم تا رتبه لوازم خانگی را افزایش دهیم.
سجادی درباره تکلیف قانونی در زمینه پایش آنلاین اظهار کرد: ما یک تکلیف قانونی در زمینه پایش آنلاین داریم که بند ب ماده 192 قانون برنامه‌ریزی پنجم روی آن تاکید کرده و جاهایی که به این وضعیت ربط دارند باید کاملا به ابزار مجهز شوند، این ابزار برای داشتن مدیریت صحیح و به موقع لازم است.