هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح دولت برای حل مسائل آبی کشور

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه دولت مصمم است تا منابع آبی کشور را به تعادل برساند و این موضوع در شورای عالی آب در جریان است، گفت: باید به این باور برسیم که دیگر آب نداریم و نمیتوانیم سخاوتمندانه مصرف کنیم.
 قائم مقام وزیر نیرو افزود: با توسعه صنعت و کشاورزی در کشور، چاه هایی حفر شد و آبی که پیش از این توسط قنات در یک سال تخلیه می شد، یکماهه از زمین بیرون کشیده شد و قنات ها به این روز افتاد.
محمودی با بیان اینکه افرادی که برداشت غیرمجاز از چاه ها دارند اگرچه غیرقانونی عمل کرده اند اما به هر حال ممر زندگی آنان از این آب است گفت: بنابراین باید با اعمال موارد قانونی و با کمترین آسیب، مشکل این افراد حل شود.
وی افزود: حل این مشکل تنها در اختیار وزارت نیرو نیست و خوشبختانه چند سالی است که کشور در این کار وارد شده و اکنون دولت مصمم است که منابع آب را به تعادل برساند و این موضوع در شورای عالی آب نیز در جریان است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو در خصوص اقدامات فرهنگی وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب بیان داشت: باید این فرهنگ جا بیافتد که هر کشوری با توجه به شرایط اقلیمی منطقه خود، به صورت بهینه از منابع آب استفاده کند و اکنون دیگر توان منابع آبی کشور به شیوه ای نیست که هر کِشتی در هر منطقه ای انجام شود.
محمودی به ساماندهی الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی و رعایت الگوی آبیاری اشاره کرد و گفت: مردم باید به این باور برسند که استفاده نادرست از منابع آبی لطمه های جبران ناپذیری برای نسل آینده دارد.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: اگر در همه مصارف شرب، کشاورزی و صنعت به این باور برسیم که دیگر آب نداریم و نمی توانیم سخاوتمندانه مصرف کنیم، باید نوع مصرف را تغییر دهیم زیرا این امر می تواند در مراقبت از منابع محدود موجود اثرگذار باشد.