هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش 1000 تا 5000 تومانی قبوض آب و برق

وزیر نیرو در مورد تعرفه پیشنهادی وزارتخانه برای آب و برق با تاکید بر این‌که سناریوهای متعددی برای تعیین تعرفه آب و برق وجود دارد، گفت: تا زمانی که تصمیم درباره این موضوع در دولت و بخش های تصمیم‌گیرنده اتخاذ نشود صحبتی در این مورد نمی‌کنم،چرا که قضاوت‌های مختلف به‌کار کارشناسی کارگروه کمک نمی‌کند.
وی تصریح کرد: تعدیل قیمت به‌صورت‌های گوناگون مورد بررسی قرارگرفته و اثرات آن در افزایش احتمالی هزینه‌های مردم سنجیده شده است، پس از بررسی‌ها تمام پیشنهاد‌ها در اختیار دولت و گروه تصمیم‌گیرنده قرار گرفته است.
چیت‌چیان بر افزایش ماهانه قبوض بین 1000 تا 5000 تومان، پس از اتخاذ تصمیم دولت در مورد تعرفه تأیید کرد و درباره زمان افزایش تعرفه نیز گفت: در مورد زمان تغییر تعرفه تا پایان سال جاری یا در سال آینده صحبتی نمی‌کنم تا تصمیمات لازم دراین‌باره اتخاذ شود اما قبوض 1000 تا 5000 تومان افزایش خواهند داشت.