هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن مهر پرند

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرفیت ثبت نام مسکن مهر پرند، تکمیل شده و متقاضیان تنها به شرکت عمران شهرهای جدید پرند برای ثبت نام مراجعه کنند.

مقداد همتی، با بیان اینکه در حال ساماندهی ثبت نام کنندگان واحدهای مسکن مهر در پردیس هستیم، گفت: بسیاری از ثبت نام کنندگان در پردیس به دلیل عدم پرداخت آورده، اخطار گرفته و تعدادی از آنها نیز از سامانه حذف شدهاند. وی در ادامه افزود: سایت مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در حال ساماندهی است و ثبت نام صورت نمیگیرد.

همتی در ادامه تصریح کرد: پس از حذف متقاضیان فاقد شرایط و ساماندهی و اضافه شدن ظرفیت دور جدید، ثبت نام آغاز میشود. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد؛ در آینده نزدیک زمان ثبت نام مسکن مهر پردیس اعلام میشود. وی در خصوص واحدهای مسکن مهر پرند، افزود: ظرفیت ثبت نام در مسکن مهر پرند پر شده و سایت این شهر در حال حاضر بسته شده است. همتی در ادامه اظهار داشت: به محض انصراف متقاضیان مسکن مهر پرند و حذف متقاضیان فاقد شرایط، ثبت نام آغاز میشود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه، یادآور شد: متقاضیان مسکن مهر پرند برای ثبت نام، تنها به شرکت عمران شهرهای جدید مراجعه کنند.