هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

هر کس از کار فرو ماند و راه تدبیر بر او بسته شود ، کلیدش مداراست.
                                                                                              امام حسین (ع)
خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوهای خویش.
                                                                                                امام علی (ع)
اميد در زندگاني بشر آنقدر اهميت دارد كه بال براي پرندگان.
ارد بزرگ
اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری.
دکتر علی شریعتی
هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم.
لویی پاستور
عاقل تا بصیرت پیدا نكند ، سزاوار نیست صحبت كند.
سیدحسن مدرس
برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد.
مارک تواین