هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کم کاری در مسکن مهر پذیرفته نیست

فرماندار کوثر گفت: هیچ عذر و کم کاریای از هیچ دستگاهی در زمینه روند اجرای پروژه مسکن مهر پذیرفته نیست.علیرضا حسینی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر این شهرستان از آمادگی تحویل 200 واحد مسکن مهر به متقاضیان خبر داد و افزود: مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات، اجرای محوطه، افزایش تسهیلات، افزایش دوران مشارکت و عدم اطلاعرسانی و شفاف بودن تعاونیها از موارد و مشکلات کنونی مسکن مهر  اين شهرستان است.

حسینی گفت: در کوثر شهرستان هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برای آمادهسازی زمین به صورت بلاعوض از سوی دولت پرداخت شده و وزیر راه و شهرسازی در بازدیدهای متعدد، مساعدت و حمایتهای ویژهای برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر داشته است.

فرماندار کوثر با بیان اینکه هیچ عذر و کم کاریای از هیچ دستگاهی در زمینه روند اجرای پروژه مسکن مهر پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: در قالب طرح مسکن مهر 411 واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن مهر اصناف، فرهنگیان و کارمندان در مناطق یک و دو شهر گیوی در حال اجرا است که مسکن 51 واحدی منطقه دو شهر گیوی تاکنون بلاتکلیف مانده است.