پیام شما

شمار نشریه : 176

ذله شدیم از دست بساز وبفروش- همسایه ما خانه اش را برای ساخت وساز به پیمانکار داده، از همان روز تا حالا ما از مزاحمت های این بساز وبفروش ذله شده‌ایم؛ نه روز داریم نه شب. ریختن مصالح وسط کوچه، سر وصدای کارگر وبنا، خالی کردن آهن در نیمه شب؛ شهرداری منطقه ما هم فقط پول میگیره وکاری به چیزی نداره! به کجا باید شکایت کنیم؟
 پناهی
اختیار ما را دست مهندس ناظر ندهید- معماران تجربی ساختمان که دارای سابقه‌ای طولانی هستند، بسیار بهتر از مهندسان جوان کار می کنندکه هیچ تجربه‌ای ندارند و حتی زحمت بازدید از  کارهایی مثل جوشکاری را هم به خود نمی‌دهند، در حالی که ما معماری را می شناسیم که بر همه کارهای ساختمان نظارت می کند وساختمان های 40 سال پیش او هنوز سر پا هستند، حالا شنیده‌ایم که می خواهند معماران تجربی را از گردونه ساخت‌وساز حذف کند، می‌خواهم بگویم این کار نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت ساخت و سازها نخواهد داشت.
صامی
سوءاستفاده از بیمه کارگران ساختمانی- بنده مدت 25 سال است که شغل بنایی دارم. پس از اینکه اعلام شد کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند، علیرغم دارا بودن کارت فنی هر وقت به تأمین اجتماعی برای بیمه خود مراجعه می‌کنم، می‌گویند: سهمیه نداریم. درحالی‌که شخصاً اطلاع دارم حتی طلافروش هم از بیمه کارگران ساختمانی استفاده کرده است. من به کجا باید مراجعه کنم؟
مالمیر