هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مطالبات تحقق‌نيافته انبوه‌سازان

هر چند انتخابات هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد اما مجالي پيش آمد كه دو تن از اعضاي هیئت‌مدیره فعلي، ايرج رهبر و حسن محتشم به ايراد سخناني بپردازند و گزارشي از عملكرد هیئت‌مدیره در سال گذشته ارائه كنند.
كنسرسيومي با مديريت انجمن
ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره جايگاه فعلي انجمن انبوه‌سازان گفت: در مدت 12 سالي كه از تأسيس اين انجمن مي‌گذرد جايگاه قابل‌تقدیری در ميان ساير انجمن‌ها پیداکرده‌ و با وزارتخانه متولي امر ساخت‌وساز يعني وزارت راه و شهرسازي به تعامل نزديكي رسيده‌ايم.
رهبر از تأسيس كنسرسيومي با مديريت انجمن انبوه‌سازان استان تهران خبر داد و گفت: به كمك همكاران كنسرسيومي به نام «شركت توسعه ايرانيان» تأسیس‌شده و توانستيم با پي‌گيري‌هايي كه انجام شد اساس‌نامه‌اي براي آن تنظيم كنيم و اين شركت را به ثبت‌ برسانيم. پس از ثبت اين شركت پتانسيل عظيمي از 25 شركت‌ سهامدار به وجود آمد كه در نتيجه آن ميان وزارت راه و شهرسازي دولت دهم و انجمن، اعتماد متقابلي ايجاد شد كه به اين واسطه توانستيم قرارداد 10 هزار واحد مسكوني مسكن مهر پرديس را منعقد كنيم.
ايرج رهبر در ادامه به تشكيل كميته صلاحيت و رتبه‌بندي اشاره كرد كه تا كنون توانسته 300 شركت حقوقي را رتبه‌بندي كند. وي ادامه داد: دبيرخانه كميته تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي در خود انجمن قرار دارد، پرونده در اين دبيرخانه بررسي مي‌شود و در يك كميسيون واقع در اداره مسكن و شهرسازي استان كه دو نفر از آنها عضو انجمن انبوه‌سازان هستند به تصويب خواهد رسيد و به‌دست شركت‌ها مي‌رسد.
وي افزود: مسئله ديگر كميته پشتيباني و تدارك بود كه در قالب «شركت تعاوني تام» وظيفه رساندن مصالح از توليدكننده به مصرف‌كننده را بر عهده دارد. در دل اين شركت تعاوني تام يك شركت تعاوني مسكن هم تأسیس‌شده و براي 360 نفر از اعضاي تعاوني مسكن‌هايي در شهرك ابريشم كه مديريت ساخت آن زير نظر خودمان بود تدارك ديديم كه در حال حاضر مراحل تكميلي آن در حال طي شدن است.
مطالبات تحقق نيافته است
سخنران ديگر اين جلسه حسن محتشم از اعضاي هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران بود كه به بيان مشكلات پيشاروي انجمن پرداخت.
وي در مورد كميته تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي به خلط قانوني و تقابل وظايف نظارتي سازمان نظام‌مهندسی و انجمن انبوه‌سازان اشاره كرد و گفت: قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان كه در سال 1374 مصوب شده است، سازمان نظام‌مهندسي به‌واسطه مترادف بودن اين قانون با عنوان سازمان نظام‌مهندسی كل قانون را به نام خود مصادره كرده است، به‌این‌ترتیب جايگاه انبوه‌سازان آن‌گونه كه در شأن آنها ست مغفول افتاده است.
وي ضمن تصريح نقش بزرگ صنعت ساخت‌وساز در اقتصاد و اشتغال کشور گفت: به دليل اينكه اهرم‌هاي اقتصادي در دولت نهم و دهم دراختیار دولت قرار داشت ورود انبوه‌سازان به مسكن مهر دلبخواه نبود بلكه اجتناب‌ناپذير بود. الآن هم وقتي از ما انتقاد مي‌شود كه چرا به مسكن مهر ورود كرديم پاسخ ما اين است كه نمي‌شود صنفي فعال، متخصص و كارآفرين به اين دليل كه باسیاست‌ها همراهي ندارد خود را بي‌كار كند.
محتشم گفت: بااینکه تورم قابل پيش‌بيني نبود اما دولت در تفاهم‌نامه سه‌جانبه تقبل كرده است كه 20 درصد از مابه‌تفاوت را به هر صورتي پرداخت كند اما به همين 20 درصد نيز عمل نشده است. توقع ما در بخش مسكن اين است كه دولت بايد با بخش خصوصي كه آن هم صنف انبوه‌ساز است، تعامل داشته باشد و بازار مسكن را فعال كند. مسكن اجتماعي نيز كه الآن مطرح مي‌شود توقع داريم و آن را بيان نيز كرده‌ايم  بايد در اختيار انبوه‌سازان بگذارند.
حسن محتشم به برنامه‌ريزي سازمان نظام‌مهندسی براي اجراي قانون شناسنامه‌ فني و ملكي ساختمان اشاره كرد و گفت: انبوه‌ساز كل مسئوليت ساخت را دارد و اكثريت كارهاي اجرايي نيز در اختيار انبوه‌سازان است، با اين وصف چگونه هيچ نقشي در شناسنامه فني و ملكي ساختمان ندارند و در كجاي قانون چنين چيزي اعلام شده است.