توقف تغییر قانون نظام مهندسی

شمار نشریه : 176

گروه گزارش: علیرغم تلاش و رایزنی‌های فراوان سازمان نظام‌مهندسی- بالاخص ریاست آن که همزمان ریاست کمیسیون عمران مجلس را نیز عهده‌دار بوده است- مطابق آخرین اخبار، سیر تغییر و اصلاح قانون نظام‌مهندسی متوقف‌شده و قرار است همه 42 ماده و تبصره‌هاي 21 گانه این قانون در مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد. این خبر را البته سید عباس ذاکری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی فنی، از قول آقاي مهندس خسروي، عضو كميسيون عمران مجلس به پیام ساختمان داد و اضافه کرد این امر به خاطر اعتراضات سازمان نظام كارداني و ساير تشكل‌ها و صنوف فني و مهندسي بخصوص كانون انبوه‌سازان كشور و مكاتباتي كه صورت گرفت اتفاق افتاده است. با وی در خصوص نامه اعتراضی 17 صفحه‌اي که خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي نوشته گفتگو کردیم.
پیام ساختمان: چه شد که به این نتیجه رسیدید به ریاست مجلس نامه بنویسید؟
چون نظام‌مهندسی خیلی روی این قضیه مانور تبلیغاتی می‌داد که به‌منظور افزایش کیفیت ساخت‌وساز، در حال اصلاح قانون نظام‌مهندسی است ولی اگر موارد مطرح‌شده در لایحه را با قانون مطابقت بدهیم می‌بینیم که هدف چیز دیگری است.
پیام ساختمان: ظاهراً نظام کاردانی کشور به تعیین صلاحیت توسط نظام‌مهندسی هم معترض بودند؟
یکی از موادی که سعی بر تغییر آن بوده، ماده 4 است که مربوط به تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال است. این امر الان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است ولی می‌خواهند این هم بر عهده نظام‌مهندسی کشور باشد؛ یعنی سازمان هر استان بر اساس نیازش، اقدام به برگزاری آزمون ورود به حرفه کند و برای افراد پروانه فعالیت صادر شود.
پیام ساختمان: موارد دیگر هم همین‌طور بوده است؟
اینکه مثلاً یک نماینده از سازمان در کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده شش حضور داشته باشد فقط برای توسعه تصدی‌گری سازمان نظام‌مهندسی و گسترش نفوذ آن است. می‌گویند آموزش کارگران فنی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای باید با همکاری سازمان نظام‌مهندسی استان انجام شود! می‌بینید که هیچ یک از این موارد به ساخت‌وساز مربوط نمی‌شود ولی موضوع با نام اصلاح وضعیت ساخت‌وساز به مجلس رفته است! من هم در نامه مرتب تاکید کرده‌ام که هدف نظام‌مهندسی کاهش اختیارات وزیر و وزارتخانه بوده و اینکه سایر تشکل‌ها را زیر نظر خودش در بیاورد و هیچ یک از این موارد به ساخت‌وساز مربوط نمی‌شود و اصلاً ورود سازمان نظام‌مهندسی به این موضوع غیرقانونی بود.
پیام ساختمان: یعنی تلاش سازمان نظام‌مهندسی برای اصلاح قانون نظام‌مهندسی قانونی نیست؟
قانونگذار به قانون نظام‌مهندسی چنین اختیاری نداده است. ماده 40 آئین‌نامه، شورایی 7 نفره را پیش‌بینی کرده به نام شورای توسعه نظام‌مهندسی که بنده هم عضو آن هستم و اگر نیاز به اصلاح قانون، مقررات یا آئین‌نامه‌ها باشد در آنجا تغییرات و اصلاحات مورد نیاز انجام می‌شود و از طریق خود وزارتخانه، به مجلس یا هیئت‌وزیران ارسال می‌شود، نه این که تشکیلاتی که یک هفتم نظام‌مهندسی کشور است برای کل مهندسان کشور و شش رکن دیگر بدون اطلاع آنها تصمیم‌گیری کند.
پیام ساختمان: چرا یک هفتم؟
چون از نظر اصل ماده 1 قانون، «نظام مهندسي و كنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها و استانداردها که چهار نرم‌افزار هستند و همچنین تشكل هاي مهندسي (نظام‌مهندسی)، تشکل های حرفه‌ای (بر اساس ماده 28 یعنی سازمان نظام کاردانی) و صنوف ساختمان (سایر صنوف بر اساس ماده 29) که سخت‌افزار هستند. یعنی سه سخت‌افزار که تشکل‌ها هستند و چهار نرم‌افزار که قوانین هستند نظام‌مهندسی را تشکیل می‌دهند. سازمان نظام‌مهندسی فقط یک هفتم این مجموعه است ولی می‌خواهد برای شش رکن و بخش دیگر هم تصمیم بگیرد. می‌بینید که این کار و اصلاً ورود سازمان نظام‌مهندسی به این امر غیرقانونی بوده است.
پیام ساختمان: ظاهراً نامه‌ای که نوشته‌اید نتیجه داده است؟
با توجه به قرائن و شواهد، اين نامه و ساير اعتراضات موثر بوده و تصميم بر اين شده تا همه مواد قانون نظام‌مهندسی از نو بررسی شود. آقای مهندس خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس به ما گفتند مطابق تصميمات اتخاذ شده مقرر گرديد همه مواد این قانون با نظر تمامي صاحب نظران و تشكل‌هاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختماني  از نو مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.