هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجلس پیگیر صادرات خدمات فنی مهندسی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت که مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور است و در بحث صدور و توسعه خدمات فنی و مهندسی مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها در یک تفاهم و تعامل جمعی پرداخته شود.
مهندس سید مهدی هاشمی افزود: نباید نخست به دنبال تبرئه کردن خود باشیم بلکه باید مسائل و مشکلات را در هر حوزه احصاء نموده و در یک همکاری همه‌جانبه آنها را مرتفع سازیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز از مهم‌ترین اولویت های اقتصادی کشور ایجاد اشتغال است، گفت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم نیروی متخصص و جوان لازم را داریم و هم ظرفیت آن وجود دارد لذا امیدواریم با توجه به همین بخش و رونق صادرات آن تا حدی این امر محقق شود.
هاشمی با اشاره به ظرفیت کشورهای منطقه در این زمینه افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار ایجاد اشتغال، زمینه انتقال فناوری، تجربه و نیز تعامل بین‌المللی را فراهم می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مسیر موانع اجرایی وجود دارد، به‌عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبه کننده و پیگیر این امر هستیم و بر عدم اجرای قوانین در این زمینه نظارت و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: اگر در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیازمند وضع یا لغو قانونی هستیم آمادگی داریم تا آن را هرچه زودتر محقق کنیم.