هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجلس ورود خواهد کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:‌ مشکل تأمین اعتبار تکمیل زیرساخت های مسکن مهر باید در دولت حل شود اما اگر دولت به‌موقع اقدام نکند مجلس ورود خواهد کرد.
حسین امیری خامکانی اظهار داشت: مشکل تأمین اعتبار تکمیل زیرساخت های مسکن مهر بحثی اجرایی است و باید در دولت حل شود.
وی افزود: وزارت راه و نیرو مشکل تأمین زیرساخت‌ها را باید بین خود حل کنند تا واحدهایی که به دلیل تکمیل نشدن زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب تحویل نمی‌شود، هر چه زودتر تکمیل‌شده و به متقاضیان تحویل شود.
نماینده مردم زرند در مجلس نهم با بیان اینکه اگر دولت به‌موقع اقدام نکند مجلس ورود خواهد کرد، گفت: مسکن مهر با یک مشکل اساسی روبه رو است، چرا که در دولت گذشته بدون اینکه به فکر زیرساخت‌های لازم باشند، در حاشیه شهرها واحدهایی را ساختند و پس از آن گفتند جاده می‌خواهد، آب و برق و فاضلاب می‌خواهد، واحدهای درمانی می خواهد و ... که با وضع مالی دولت گذشته مشخص بود این برنامه قابلیت اجرایی ندارد.