هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزرای راه و نیرو قصور نکنند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس روی پروژه‌های مسکن مهر حساس است و در صورت ادامه قصور وزارتخانه‌های راه و نیرو در تکمیل زیرساخت‌ها و تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی، بررسی این موضوع و سؤال از وزرا را در دستور کار قرار می‌دهد.
محمدرضا رضایی اظهار داشت: باید برای به ثمر رسیدن پروژه‌های مسکن مهر تیمی تشکیل شود که این تیم از سطح یک وزیر و یک سازمان فراتر باشد.
وی افزود: دولت باید کارگروه مسکن مهر با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل دهد تا هماهنگی بیشتر وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و نفت را برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر شاهد باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت های بسیاری از واحدهای مسکن مهر تکمیل نشده است، گفت: اینکه فکر کنیم تکمیل پروژه مسکن مهر تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی است، برداشتی نادرست است.