تامین انرژی پایدار از اعماق زمین

شمار نشریه : 175

حرارت به طور مداوم از هسته زمین به خارج آن جریان می‎یابد و به لایه‌های سنگی در سطوح بالاتر منتقل می‌گردد. هنگامی که حرارت و فشار کافی وجود داشته باشد برخی از سنگ‌ها ذوب‌شده و تشکیل مواد مذاب را می‎دهند که به دلیل سبکی آنها نسبت به سنگ‌های در برگیرنده به آرامی به سمت پوسته زمین حرکت کرده و حرارت را از عمق به سطح منتقل می‎نمایند. گاهی اوقات مواد مذاب به سطح زمین آمده و بر روی آن جاری می‎شوند که آن را گدازه می‎نامند. لیکن در اکثر موارد، مواد مذاب در زیر پوسته زمین باقی‌مانده و سبب گرم کردن سنگ‌ها و آب‌های نفوذی تا 370 درجه سانتی‌گراد می‌شود.
 مقداری از این آب‌های  داغ از طریق گسل‌ها و شکاف‌های زیرزمـین به سطح راه یـافته و به صـورت چشمه‌هــای آب داغ  ظاهر می‎شوند. در نتیجه بخش اعظم این آب‌ها در داخل شکاف‌ها و فضاهای خالی موجود در سنگ‌های متخلخل پوسته محبوس شده و ذخیره‌ای طبیعی از آب داغ را فراهم می‎آ‎ورد که منبع زمین گرمایی یا سیستم زمین گرمایی نام دارد.انرژي زمين گرمايي منبع انرژي مهمي است که هم به طور مستقيم به کار مي رود و هم براي توليد ديگر انواع انرژي مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع انرژي زمين گرمايي می‌تواند براي کشورهاي در حال توسعه‌ای که منابع سوخت‌های فسيلي همچون نفت، زغال‌سنگ يا گاز طبيعي در اختيار ندارند، نقش بسيار مهمي را بر عهده داشته باشد. اين نوع انرژي تأمین‌کننده بخش عظيمي از مصرف انرژي الکتريکي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه جهان است. براي مثال در فيليپين، انرژي زمين گرمايي 27 درصد از کل توليد انرژي کشور را به خود اختصاص داده است. امروزه در سراسر جهان به كمك انرژی زمین گرمایی حدود ۵۰۰هزار مترمربع از مسیر پیاده‌روها و جاده‌ها گرم می‌شوند كه بخش اعظم آنها نیز در كشور ایسلند وجود دارند. در حال حاضر به جز كشور ایسلند، كشورهایی مانند آرژانتین، آمریكا و ژاپن نیز برای ذوب برف جاده‌های خود از انرژی زمین گرمایی بهره می‌گیرند.