هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلا به دور شومينه‌!

گروه تاسيسات‌: شومينه وسيله باکلاسي است که اغلب‌، دورنماي يک گوشه از خانه را زيبا و متفاوت مي‌کند اما به عنوان يک وسيله گرم‌کننده و نمي‌شود به تنهايي با طناب شومينه توي چاه ننه سرما رفت‌.
شومينه به معناي دودكش است و منظور از آن فضاي اجاقي است كه امروزه نوع هيزمي و گازي آن در خانه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد‌. مصالح عمده شومينه؛ آجر‌، خاك و سيمان نسوز است‌. آجر‌هاي نسوز در اشكال مختلف توليد مي‌شوند كه به فرم اين وسيله بسيار كمك مي‌كنند‌. شومينه‌هاي مورد استفاده در منازل مسكوني اكثرا غير استاندارد‌، داراي راندمان حرارتي پايين و در نتيجه تلفات انرژي زياد مي‌باشند كه بخش اعظم آن از طريق دودكش خارج مي‌شود‌. از طرف ديگر عدم تامين هواي كافي مورد نياز سبب احتراق ناقص و توليد گاز سمي مونوكسيد كربن و مرگ و مير ساكنين ساختمان مي‌شود‌.
شايد بهتر باشد به جاي روشن کردن اين وسيله‌، به آن نگاه کنيم تا گرم شويم‌! چرا‌؟ به چند دليل؛ اول اينكه شومينه مثل آب خوردن 50 درصد حرارت توليدي را از طريق دودکش هدر مي‌دهد‌، ضمن اينکه خطر مسموميت با گاز‌هاي توليدي‌- که شومينه آن را کامل نمي‌سوزاند‌- بيشتر از بخاري‌هاي معمولي است‌. اين بخاري آجري ديواري نسبت به بخاري‌هاي معمولي‌، بيشتر هوا را خشک مي‌کند و به دليل مخلوط شدن گاز‌هاي توليدي با هواي چرب تهران‌– که توي آشپزخانه هم غني‌تر شده‌– حساسيت تنفسي و چشمي را محتمل مي‌کند‌. مي‌گويند؛ براي مقابله با اين مشکل‌، استفاده از پوست مرکبات روي آن تا حدودي کارساز است‌.
قانوني عمل كنيد
با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در صورتي كه نكات ايمني در اجراي شومينه‌ها رعايت شده باشد (‌اگرچه كه به دليل اتلاف انرژي به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود‌) استفاده از آن مجاز است؛ مواردي كه بر گرفته از مبحث 14 مقررات ملي ساختمان (‌تاسيسات گرمايي تعويض هوا و تهويه مطبوع‌) است‌:
*شومينه با سوخت گاز بايد به كنترل اطمينان وجود شعله مجهز باشد تا در صورت از كار افتادن شمعك و روشن نشدن شومينه يا خاموش شدن شعله اصلي‌، جريان گاز سوخت ورودي به شومينه را به طور خودكار قطع نمايد‌.
*شومينه با سوخت گاز بايد به دمپر دستي تنظيم سطح مقطع دود به دودكش مجهز باشد تا بتوان حداقل سطح خروجي دود را براساس توصيه كارخانه سازنده تنظيم نمود‌.
*شومينه با سوخت گاز بايد به شير قطع و وصل دستي ورود گاز مجهز باشد‌. اين شير بايد در خارج از اجاق احتراق ولي نزديك به آن و در اتاقي كه شومينه در آن نصب مي‌شود‌، قرار گيرد‌.
گفتني است؛ مطابق با مبحث 17 مقررات ملي ساختمان (‌لوله كشي گاز‌)‌، استفاده از شومينه به عنوان تنها دستگاه تامين گرمايش فضا ممنوع است و حتما بايد به عنوان منبع مكمل استفاده شود‌. به اين ترتيب با توجه به حوادث ناگوار متعددي كه متاسفانه منجر به فوت شده‌است‌، در صورت رعايت نشدن موارد فوق‌، طراحي و استفاده از شومينه‌هاي خانگي گازسوز غيرمجاز مي‌باشد‌، اما بعد از اين همه بدگويي از شومينه‌، بهتر است از اين وسيله استفاده نکنيد‌!