هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر؛ نقطه ضعف و قوت دولت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مسکن مهر نقطه ضعف و قوت دولت است.

سید احسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: مسکن مهر از جمله کارهای دولت بود که هم به نوعی نقطه قوت و هم نقطه ضعف دولت به شمار میرود چرا که با هدف تأمین مسکن اقشار کم درآمد به صحنه آمد اما با گذشت زمان، سوداگران مسکن و دلالان در آن رخنه کردند؛ ضمن اینکه زیرساختهاي آن با ضعفهای عمدهای مواجه است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار 21 میلیون و 200 هزار خانوار در كشور داریم؛ حال آنکه تعداد 21 ميليون و 600 هزار واحد مسکونی داریم و برای تأمین مسکن با مشکل مواجه هستیم. این بدان معناست که سوداگرانی وجود دارند که واحدهای زیادی در اختیار دارند و دولت به درستی بازار مسکن را مدیریت نکرده است.

علوي در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر دولت اصرار دارد؛ انبوهسازان با متری 300 هزار تومان در مسکن مهر فعالیت کنند ، اما انبوهسازان حاضر به این کار نیستند، گفت: قرارداد مسکن مهر با متري 300 هزار تومان شروع شد و کسانی که قبلاً کار را شروع کرده و پروژه را تا حدود 70 درصد پیش بردهاند، علیرغم افزایش قیمتها باید آن را با اندک کمکی از طرف دولت به اتمام برسانند، اما اعتقاد دارم در حال حاضر ساخت مسکن مهر با متری 300 هزار تومان امکانپذیر نیست چرا که هزینهها افزایش پیدا کرده است ، بنابراين قیمتها باید افزایش پیدا کند.