هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سقف روفیـکس

نفیسه شالیها*

سیستم سقف روفیکس مشابه سقف‌های مرکب بتنی (کامپوزیت )می‌باشد،در این سیستم تیرهای فرعی که بافاصله یک متری ازیکدیگرقرارگرفته اند، به صورت عمود برتیرهای اصلی (پل‌ها) قرارمی‌گیرند، روی تیرهای فرعی برش گیرها نصب می‌گردند و وظیفه برشگیرانتقال نیروی افقی از پوشش بتنی سقف به تیرهای فولادی می‌باشد. برش گیرها در واقع نقش مهار را بازی می‌کنند و ازجداشدن پوشش بتنی از روی تیرجلوگیری به عمل می‌آورند. لازم به ذکر است امروزه از اتصالات برشی گوناگونی همچون گل میخ ،مارپیچ،ورق تخت و انواع پروفیل‌ها استفاده می‌شود.

در این سیستم به دلیل ویژگی‌های خاص سقف و به منظور ایجاد سهولت در اجرا، از گل میخ به عنوان برش گیر استفاده می‌شود. برش گیرها را می‌توان جهت سهولت اجرا قبل از نصب تیرها روی آن نصب نمود اما معمولاً این عمل به 2 دلیل بعد از نصب تیر صورت می‌گیرد: 1- امکان کنده شدن گل میخ‌ها درحین انتقال تیروجوددارد 2- وجود گل میخ‌ها دست و پاگیر می‌باشد.

به عبارت دیگر قالب روفیکس یک صفحه مشبک فلزی است که تعدادی هفت ناودانی به شکل Vو تعداد حداقل 7000 شبکه در هرمتر مربع به منظورتامین صلبیت خمشی درروی آن تعبیه شده است،این قالب به صورتی روی تیرهای فرعی واقع می‌شود که جهت پروفیل‌ها بر جهت تیرهای فرعی عمود باشد.در محل‌های قرارگیری گل میخ‌ها نیز قالب را سوراخ نموده و گل میخ را از این سوراخ عبور داده،تا تمام قالب به طور کامل در تماس با بال فوقانی تیرهای فرعی قرار گیرد، سپس شبکه آرماتور مورد نیاز با فواصل لازم ،بر اساس نتایج حاصل از محاسبات، روی تیرها قرارگرفته و پس از آن اقدام به بتن‌ریزی با ضخامت لازم می‌کنند در این سیستم نیاز به نصب قالب نیست چرا که صفحه فلزی روفیکس عملکرد یک قالب ثابت را دارد.

به دلیل قرارگیری لایه روفیکس در تحتانی‌ترین قسمت سقف (ناحیه تنش کششی حداکثر) و درگیر و قفل شدن با بتن (به دلیل وجود سوراخ‌ها)،این لایه فلزی می‌تواند بخشی از تنش‌های کششی بارگذاری را تحمل نموده و از حجم آرماتورهای کششی بکاهد.پس از اجرای سقف پوشش بتنی جزیی از بال فشاری تیر شده ،در نتیجه محور خنثی مقطع به سمت بالا حرکت نموده و ظرفیت کششی مقطع افزایش می‌یابد . در چنین طرحی علاوه بر اینکه پوشش بتنی به منزله سقف ساختمان عمل می‌کند، باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی نیز می‌شود.

موارد مصرف روفیکس:

1-اجرای دال مرکب(در ساختمان‌های اسکلت فلزی)

2-سقف قوسی

3-جایگزین بلوک سفالی و کاهش وزن سقف

4-اجرای پله: از آنجا که اجرای پله به کمک روفیکس نیازی به قالب‌بندی نداشته و به سرعت انجام می‌گیرد لذا بلافاصله پس از ساخت اسکلت می‌توان کلیه پله‌ها را اجرا و امکان دسترسی آسان به همه طبقات ر ا برای کارگران فراهم کرد و به دلیل انعطاف‌پذیری روفیکس می‌توان فرم‌های مختلف پله را ایجاد کرد.

5- دیوارهای تقسیم‌کننده داخلی و دیوارهای خارجی به صورت دو لایه با عایق حرارتی

6- ساخت مخازن

*کارشناس ساخت و تولید