هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شناسایی مناطق لرزه‌خیز قبل از ساخت

پژوهشگران دانشگاه آزاد دستگاهی طراحی کردند که قادر است مناطق لرزه خیر را قبل از ساخت بنا شناسایی کند.

حسن اکبری لایق، مجری طرح با بیان اینکه این دستگاه با عنوان دستگاه "ثقل سنج" طراحی و ساخته شده است، گفت: این دستگاه برای اندازه‌گیری گرانش زمین در مناطق مختلف است که برای حفاری و عملیات دریایی کاربرد دارد.وی با اشاره به جزئیات این دستگاه اظهار داشت: این دستگاه دارای فنرهای حساس مجهز به وزنه برای اندازه‌گیری تغییرات گرانش است که با استفاده از ذره‌بین میزان گرانش زمین را نشان می‌دهد.

لایق به کاربردهای این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: از این دستگاه علاوه بر آنکه می‌توان برای مین‌یابی در دریا استفاده کرد، می‌توان در کشف آب، شناسایی مناطق زلزله‌خیز قبل از ساختن سازه و در مطالعات زیست‌محیطی در مناطقی که میزان گرانش متغیر است، نیز استفاده کرد.