بخاری‌های جان‌سوز هنوز روشن است

شمار نشریه : 175

کمبود اعتبار و برخوردار نبودن یک سوم روستاهای خراسان شمالی از شبکه گاز رسانی، از مشکلاتی است.  از حدود 180 هزار دانش‌آموزی که در مدارس خراسان شمالی تحصیل می‌کنند 52 درصد در مناطق روستایی این استان درس می‌خوانند.
محمد وحیدی، مدیرکل سابق اداره آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: به‌منظور اجرای طرح نوسازی در مدارس خراسان شمالی امسال 40 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده که نیمی از آن برای نوسازی در اختیار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس قرار گرفته است. وی مشکل اصلی در ایمن‌سازی سامانه گرمایشی مدارس را صرف‌نظر از بودجه اندک، برخوردار نبودن بیش از نیمی از روستاهای استان از شبکه گاز رسانی دانست.
مدیرکل اداره نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی نیز گفت: بر اساس آمار 40 درصد مدارس این استان از بخاری نفتی استاندارد استفاده می‌کنند که 90 درصد این رقم مربوط به مناطق روستایی است.
محمد بابایی افزود: بخاری نفتی چکه‌ای که خطرات زیادی داشت از سال گذشته از تمام مدارس حذف و بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد جایگزین آن شده که ایمن تر از نوع قبلی است. وی اضافه کرد: امسال نیز طرح نوسازی و اصلاح سامانه گرمایشی مدارس بااعتبار 40 میلیارد ریال  در دستور کار قرارگرفته که 20 میلیارد ریال آن تأمین و پیمانکار آن نیز به‌زودی تعیین می‌شود.