هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کشمکش دو سازمان بر سر تصدی‌گری

طبق ماده 28 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان‌ها، در راستای تشکیلات و ضوابط خاص کاردان‌ها، هیئت‌وزیران آئین‌نامه‌ای را در 38 ماده تنظیم کرد که طبق ماده 38 آن‌، حدود صلاحیت و اشتغال به‌کار کاردان‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی تدوین شد. این آیین‌نامه در انتظار بررسی و رأی کمیسیون عمران و طرح در صحن علنی مجلس است.

همزمان با نشست های مشترک سازمان نظام کاردانی، نظام‌مهندسی و کمیسیون عمران، همچنان اعتراضات رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی و انتشار مصاحبه‌های متعدد و حاشیه‌های آن ادامه دارد. درحالی‌که نایب‌رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی نیز با اشاره به انجام اصلاحات قانونی اخیر و اعلام هماهنگی‌های کامل با کاردان‌ها، ادعای مؤذن مبنی بر حذف نظام کاردان‌ها از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی را رد می‌کند.

این روزها رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان، بارها درباره تغییر قانون نظام‌مهندسی عنوان کرده است، این اقدام با اعمال سلیقه شخصی به‌صورت یک‌جانبه انجام می‌شود و تغییرات قانون نظام‌مهندسی با یک سویه نگری و سهم‌خواهی نامتعارف سازمان نظام‌مهندسی اتفاق می‌افتد که وزارت راه و شهرسازی از آن بی‌خبر است.

از سوی دیگر اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی همچون اصغر شیرازپور، کارشناس شورای مرکزی این سازمان نیز در واکنشی به سخنان مؤذن عنوان کرده که می‌توان چنین برداشت کرد قانون فعلی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی کردن حقی برای کاردان های فنی تبیین کرده است و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان این حق را پایمال می‌کند یا این‌که به نفع خود مصادره کرده است.

به‌این‌ترتیب در شرایطی که صنعت ساختمان به سبب آمار پیاپی گودبرداری غیراصولی و سایر مشکلات اجرایی ساخت‌وساز دچار پر چالش ترین دوره‌های خود شده است، تولی گری این حوزه گسترده و پراهمیت آن‌قدر دندان‌گیر است که سردرگمی در ماهیت برخی قوانین آن، زمینه لازم برای سوءاستفاده غیرمسئولانه برخی سودجویان و سردرگمی شهروندان را فراهم کند، به‌طوری که در برخی کم کاری‌ها و رفتارهای غیرمسئولانه اظهارنظر متولیان این بخش یا نشان از موازی کاری در این حوزه دارد و یا سرباززدن از مسئولیت به هوای انجام مسئولیت از سوی دیگری!

در تصمیم‌گیری ها خودمحورانه عمل می‌شود

نایب‌رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس در پاسخ به این پرسش که نظام کاردان‌های استان‌ها چقدر از نحوه عملکرد رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با استان‌ها رضایت دارند، می‌گوید: رئیس شورای مرکزی اگرچه فرد فعالی است اما متأسفانه ارتباط تنگاتنگی با استان‌ها ندارد و تا حدودی در بسیاری از تصمیم‌گیری های کلی، خودمحورانه عمل می‌کند و آن‌چنان تابع کار گروهی نیست. درحالی‌که می‌توان در تصمیم‌گیری های سازمان از نظام کاردانی استان‌ها نیز نظرسنجی نمود.

محمدحسین ساختمانی معتقد است، عملکرد و تلاش شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان در صورتی مثبت تلقی می‌شود که طی آن مصوبه‌ای تصویب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

به گفته نایب‌رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس به دلیل ضعف در تدوین قوانین، از کانال شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی هیچ اقدامی نمی‌توان برای نظام کاردانی استان‌ها انجام داد.

ساختمانی، می‌گوید: متأسفانه با توجه به ریاست همزمان آقای هاشمی در شورای مرکزی نظام‌مهندسی و کمیسیون عمران مجلس، از این قدرت برای پیشبرد اهداف و افزایش اختیارات سازمان نظام‌مهندسی استفاده می‌کند.

حذف نظام کاردان‌ها دور از واقعیت است

با ادامه ابهامات موجود و روشن نشدن موضوع، خبرنگار پیام ساختمان گفتگویی با نایب‌رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی انجام داد که طی آن علی فرج زاده‌ها می‌گوید: رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان به خوبی واقف است که طی 5 ماه گذشته جهت تعامل بیشتر با حضور وی و مشاورشان جلساتی برگزار ‌شد و آئین‌نامه‌ای در 38 ماده تنظیم شد که این ماده‌قانونی یک آئین‌نامه اجرایی دارد. در ماده 38 آن گفته‌شده تعیین صلاحیت و حدود ظرفیت کاردان‌ها باید با پیشنهاد شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان به وزارتخانه باشد.

وی افزود: چندین جلسه نیز با رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان و نمایندگان، تشکیل و نهایتا حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان‌های فنی که بحث اشتغال کاردان‌ها در این کارگروه‌ها بررسی و نقطه نظرات مربوطه اعلام و در آن کارگروه جمع‌بندی شد، و در دوهفته گذشته خروجی این کارگروه که توسط نمایندگان نظام‌مهندسی و کاردانی تدوین شده بود توسط شورای مرکزی نظام‌مهندسی به دکتر آخوندی اعلام شد که در راستای ماده 38 باید توسط خود وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.

به عقیده او علیرغم اصلاح قانون و هماهنگی‌های کامل شورا با کاردان‌ها، این ادعای رئیس شورای مرکزی مبنی بر حذف نظام کاردان‌ها دور از واقعیت است.

فرج زاده‌ها بر این باور است که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان همکاری خوبی با سازمان نظام کاردان‌های ساختمان داشته، به‌ویژه اینکه در راستای اشتغال کاردان‌ها ماده 38 آیین‌نامه اجرایی همکاری خوبی صورت گرفته است.

وی عنوان می‌کند: مهندسان و کاردان‌های ساختمان در کنار هم مکمل فرایند ساخت‌وساز هستند و کاردان‌ها در کنار مهندسان مشابه تکنسین‌های اتاق عمل کنار یک پزشک هستند که اگر حضور نداشته باشند پروسه‌ عمل با موفقیت انجام نمی‌شود.