هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنـــــــــــز

 مناجات قبل از
صاحب خانه شدن

اي خدا  اي صاحب لطف و نظر
بر غم  ما خانه بر دوشان نگر
اين تب املاک ، افزوني گرفت
مي شود هر ثانيه، بيمار تر
وام ما يک قطره و درياست ملک
قيمت آپارتمان،  صد کيسه  زر
لطف فرما  تا شود ارزان و خوب
قيمت مسکن  چو دوران حجر
تا که ما هم خانه اي صاحب شويم
فارغ از اين  خانه بر دوشی دگر

مناجات بعد از
صاحب خانه شدن

اي خدا اين  خانه را  ارزان مکن
صاحبان خانه را نالان مکن
خوب دارد می‌رود بالا زمین
سیر آن را امر بر پایان مکن
فرصتي  ده تا خودي گيريم ما
پس خريد خانه را آسان  مکن
سوي مسکن لطف کن  نقدينگي
بي وفايي با زمين بازان مکن
بخش مسکن را تورم ،لازم  است
پس تبش را چاره و درمان مکن