هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شورا‌ها ورزشي نمي‌شوند

در چند سال اخير همواره بسياري از اعضاي شوراي شهر‌ها، به‌ویژه در تهران را ورزشكاراني تشكيل مي‌دادند كه داراي افتخارات ورزشي بودند و به‌واسطه محبوبيتي كه در بين مردم داشتند، فارغ از تخصص، آراء لازم براي ورود به پارلمان شهر را كسب مي‌كردند. اين افراد پس از اينكه عضو شوراي شهر مي‌شدند، مديريت ورزش را هم رها نمي‌كردند ، اما خبرها حاكي از این است كه ماجراي شوراهاي ورزشكار در حال اتمام است و اعضاي شورا نمي‌توانند در انتخابات فدراسيون‌ها نامزد شوند و بايد به دنبال کار در شورا باشند.

سازمان بازرسی کل کشور درباره عدم حضور اعضای شورای شهر در انتخابات نامه‌اي به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ كرده كه بر اساس آن از حضور شورايي‌ها در انتخابات هیئت‌رئیسه فدراسيون‌ها ممانعت به عمل آمده است.

در این نامه آمده با استناد به بند 4 الحاقی 27 آبان 1386 ماده 28 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 1375، اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت مدیریت نمی‌توانند در سمت‌های مذکور در این ماده مشغول به‌کار شوند؛ همچنین قسمت اخیر بند 1 و بند 2 ماده یادشده سمت‌های مذکور را این‌چنین بیان می‌کند: "سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنها به کل کشور تسری دارد و روسای مؤسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند..."

همچنین به‌موجب قانون استفساریه ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 25 دی ماه 1384 عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده 28 منافات دارد. بنابراين با توجه با استنادات قانونی فوق‌الذکر تصدی ریاست یا عضویت در هیئت‌رئیسه فدراسیون‌های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت.

به‌هرحال بايد بپذيريم كه «هر چيزي به جاي خويش نيكوست» اين روز‌ها شهر‌هاي ما به‌ویژه تهران با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه نيازمند توجه همه‌جانبه شوراهاست و قطعاً رسيدگي به وضعيت شهر شلوغ‌کار بسيار زمان‌بري است. البته قانون، اعضاي شوراي شهر را از عضويت در هیئت‌رئیسه فدراسيون‌ها منع كرده و بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا شورا‌هاي اسلامي هم مي‌توانند از ورود ورزشي‌هاي فاقد تخصص در شوراها جلوگيري ‌كنند يا خير؟