پیام شما

شمار نشریه : 175

جریمه به‌جای تخریب- تخلفات ساختمانی در شهر تهران تبدیل به یک امر عادی شده است به گونه‌ای که همه سازنده‌ها اضافه بنا و تخلفات دیگر دارند ولی در نهایت تخلف آنها در شهرداری تبدیل به جریمه نقدی می‌شود، یعنی متخلفان پول می‌دهند و تخلفشان را می‌خرند. من تا به حال در طول عمرم حتی یک تخلف ساختمانی ندیده‌ام که شهرداری به‌جای پول گرفتن و مجوز دادن، سازه‌ای را تخریب کرده باشد.
ضیایی
کدامیک را باور کنیم- پس از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، همواره در تبلیغات رسانه‌ها در مورد محصولات کاهنده مصرف انرژی صحبت می‌شود.از طرفی وزارت نیرو نیز در اطلاعیه‌های خود از عدم تأیید این محصولات می‌گوید. حال تکلیف ما چیست تبلیغات رسانه‌ای را باور کنیم یا اطلاعیه‌های وزارت نیرو را.
اکبرآبادی
مستأجری بهتر است-واحد مسکن مهر ما را پس از چند سال تحویل دادند بدون اینکه انشعاب آب و برق و گاز آن وصل باشد. الآن نزدیک به یک سال است که اثاثیه‌مان را در آن جا ریخته‌ایم و خودمان در منزل اقوام زندگی می‌کنیم. از مسئولان می‌خواهیم خانه بدون آب و برق و گاز تحویل مردم ندهند چون مستأجری بهتر از  نداشتن امکانات است.
اقاقی
جای خالی مناقصه و مزایده‌ها در پیام ساختمان-با توجه به اینکه دوهفته‌نامه پیام ساختمان پل ارتباطی مناسبی بین دست‌اندرکاران صنعت ساخت‌وساز است،پیشنهاد می‌کنم در صورت امکان آگهی مناقصه یا مزایده‌های ساختمانی را در نشریه چاپ کنید تا دسترسی پیمانکاران و افراد مرتبط آسان تر باشد.
نقش نژاد