نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توجه به زلزله مسئولیتی فرا سازمانی است

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه‌خیزی کشور را مسئولیتی همه‌شمول و فرا سازمانی ذکر کرد.

دکتر "فرهنگ احمدی گیوی" در مراسم آغازین همایش علمی "10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته‌ها و گام‌های پیش رو" گفت: با توجه به موقعیت لرزه‌خیزی کشور به دلیل واقع‌شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسئولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسئولیتی فرا سازمانی و همگانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به زلزله بم به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین زلزله‌های اخیر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهای همتراز مسئولیت تمامی خرابی‌ها، ویرانی‌ها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسئولان اجرایی بیندازیم؛ نقش و مسئولیتمان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد.

دکتر احمدی گیوی خاطرنشان کرد: مسئولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به‌مراتب جدی تر و بنیادی تر است.

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله، همکاری این نهادها اجتناب‌ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت‌ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته‌شده، منظور شود.