هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توجه به زلزله مسئولیتی فرا سازمانی است

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران توجه به موضوع زلزله و لرزه‌خیزی کشور را مسئولیتی همه‌شمول و فرا سازمانی ذکر کرد.

دکتر "فرهنگ احمدی گیوی" در مراسم آغازین همایش علمی "10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته‌ها و گام‌های پیش رو" گفت: با توجه به موقعیت لرزه‌خیزی کشور به دلیل واقع‌شدن بین دو صفحه عربستان و اوراسیا و نیز تبعات ملی و جنبه انسانی پدیده زلزله، توجه به آن و آثار و عواقب آن از حوزه مسئولیت یک ارگان یا نهاد خارج بوده و مسئولیتی فرا سازمانی و همگانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به زلزله بم به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین زلزله‌های اخیر در کشور افزود: اینکه ما و نهادهای همتراز مسئولیت تمامی خرابی‌ها، ویرانی‌ها و پیامدهای منفی این زلزله را به گردن مسئولان اجرایی بیندازیم؛ نقش و مسئولیتمان را سلب نکرده و کاهش نخواهد داد.

دکتر احمدی گیوی خاطرنشان کرد: مسئولیتی که مراکز علمی نظیر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در راستای کاهش خطرپذیری کشور دارند، به‌مراتب جدی تر و بنیادی تر است.

رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق ایمنی کشور در برابر زلزله، همکاری این نهادها اجتناب‌ناپذیر است؛ مشروط بر آنکه رعایت اولویت‌ها و وظایف حاکمیتی که بر عهده آنها گذاشته‌شده، منظور شود.