هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظر قالیباف درباره انتقال پایتخت

شهردار تهران گفت: ‌در موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور باید میان تراکم زدایی و تمرکززدایی فرق قائل شویم.

قالیباف پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت بهداشت،‌ شهرداری تهران و قوه قضائیه منعقد شد، افزود:‌ اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی میان تراکم زدایی و تمرکززدایی فرق قائل شویم باری را از دوش شهر تهران بر خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا انتقال پایتخت سیاسی کشور مشکل آلودگی هوای شهر تهران را رفع می‌کند یا نه؟ گفت: ‌بحث این‌گونه نیست که ما دراین‌باره نظر موافق یا مخالف دهیم. قالیباف افزود: در هر حال مجلس شورای اسلامی در این موضوع ورود کرده و مقرر شده است گروهی از کارشناسان ظرف دو سال بررسی کنند که ببینند آیا این تصمیم کمکی به رفع آلودگی هوای تهران می‌کند یا نه؟

شهردار تهران گفت:‌ همه اندیشمندان و صاحب‌نظران باید در این موضوع به کمک مجلس ،دولت و شهرداری بیایند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این تفاهم‌نامه درباره آلودگی هوای تهران هم مباحثی مطرح شد؟ افزود:‌یکی از بحث های مهم ما این موضوع است که باید با هماهنگی شهرداری ، دولت و مجلس پیگیری شود و ما هم در شهرداری تهران همانند دولت دراین‌باره دغدغه داریم و قطعاً آلودگی هوا از چالش های بزرگ شهر است که رفع آن در دستور کار ما قرار دارد.