نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی خانه‌های هابیتی

"راب سویر" طراح هلندی که پیش‌ازاین نمونه‌هایی از زیستگاه‌های کوچک را ارائه کرده بود، این بار زیستگاه‌های قابل‌حملی با عنوان خانه‌های هابیتی را برای استفاده در جزیره گرینلند دانمارک واقع در اقیانوس منجمد شمالی ارائه کرده است.
منظور از خانه‌های هابیتی زیستگاه‌های کوچکی است که در آنها امکانات ساده همچون پنجره، محل خواب و یا بخشی برای پختن غذا فراهم شده است. اصطلاح هابیت نخستین بار در فیلم ارباب حلقه‌ها به‌کاربرده شد.60 هزار نفر سکنه بومی و مهاجر دانمارکی در جزیره گرینلند زندگی می‌کنند این در حالی است که به‌جز چند نقطه محدود، سایر مناطق این جزیره یخ زده و به طور کلی عاری از سکنه است.
زیستگاه‌های معرفی‌شده از سوی" راب سویر" در برابر سرما عایق و شرایط فعالیت‌هایی همچون غذا پختن و خوابیدن در آنها فراهم شده است. این زیستگاه‌ها تا 6 نفر ظرفیت دارد و قابل‌حمل توسط خودروهای مخصوص برف یا حتی سگ های سورتمه کش است.
ساخت این زیستگاه‌ها می‌تواند خبر خوشی برای اهالی این منطقه از زمین که ساعت های زیادی را برای شکار در برف و یخ سپری می‌کنند، باشد. هرچند هنوز به‌درستی وضعیت پایداری این زیستگاه‌ها در توفان‌ها و بادهای شدید مناطق قطبی مشخص نشده است.