ضرورت مبهم

شمار نشریه : 175پس از خريد يا اجاره خانه‌هاي جديد، اغلب خانواده ها با سؤالات متعددي در ارتباط با سرويس‌هاي آب، برق، گاز، تلفن و غيره روبه رو مي‌شوند كه پاسخ به آن ها نسبتا مشكل است، به طوري كه خانواده ها با استقرار در خانه جديد به دليل نبود يك شناسنامه فني و يا حداقل بروشور اطلاعاتي، بايد به دنبال سيم تلفن، لوله آب، چاه فاضلاب و غيره باشند و به ناچار تمام نقاط خانه و طبقات ساختمان را جست وجو كنند تا نهايتا آن ها را پيدا كنند. مثلادر آپارتمان ها يافتن كانال كولر كار دشواري است و بايد يكي داخل كانال كولر فرياد بزند تا ديگري صداي او را بشنود و كشف كند كه كدام كانال متعلق به آپارتمان آن ها است.


نكته ديگر اين كه محل چاه فاضلاب، لوله هاي شوفاژ، عمق چاه و ديگر مشخصات فني ساختمان معلوم نيست به طوري كه اصلامشخص نيست، چاه فاضلاب در پاركينگ يا در حياط و يا حتي زير اتاق ها واقع شده است. فقدان اين اطلاعات باعث ايجاد مشكلات متعدد براي خانواده ها مي شود و در صورت وقوع مشكلات فني ساكنان آپارتمان مستاصل مي‌شوند. در چنين اوضاع و احوالي كه تهران تبديل به يك كارگاه ساختماني با واحد‌هاي 50 متري شده است، مسئولان در كمال خونسردي عنوان مي‌كنند «شناسنامه فني ساختمان براي ساختمان‌هاي بالاي 3000 متر صادر مي‌شود و اميدورايم رفته رفته به تمام ساخت و ساز ها تعميم پيدا كند.» شايد مسئولان براي تعميم شناسنامه فني منتظر باشند تا هيچ زميني براي ساختمان‌سازي در تهران نماند و مردم دوباره به جان ساختمان‌هايشان بيفتند.