هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌ای در حال سُر خوردن

یک هنرمند خوش‌ذوق انگلیسی به نام الکس چینک، با ادغام واقعیت، توهم، طنز و معماری طرح های خلاقانه‌ای را در معماری شهری پیاده می‌کند. یک نمونه از خانه‌های طراحی‌شده توسط این معمار، به گونه‌ای است که ناظران بیرونی تصور می‌کنند، خانه در حال فروریختن است.این معمار، با هدف جلب‌توجه شهروندان به فروپاشی پنهان ساختارهای شهرنشینی و اخلاق در شهرهای بزرگ، ساختمانی را طراحی کرده که به نظر می‌رسد نمای آن در حال سُرخوردن روی زمین است. به اعتقاد وی این طرح جالب، نمادی از کنار رفتن ماسک های دروغین و پدیدار شدن حقیقت است.چینک برای ساخت این نمای جالب، دیوار بیرونی طبقه آخر ساختمان را برداشت و در قسمت پایین آن یک سازه پشتیبان بنا کرد. سپس روی این سازه را به‌صورت یک منحنی پوشاند و با استفاده از آجرهای همرنگ نمای ساختمان روی آن را به گونه‌ای شکل داد که کاملاً شبیه به نمای اصلی ساختمان باشد. حتی برای واقعی تر شدن طرح، یک در و پنجره واقعی هم در آن تعبیه کرد