راهکار قانونی برخورد با ساکنین

شمار نشریه : 175

گسترش شهرها و رشد جمعيت، مکاني درخور و مناسب براي اسکان و آرامش ساکنين خود مي‌طلبد. در گذشته خانه‌هايي با مساحت‌هاي کوچک و بزرگ و طبقاتي محدود که از 2 يا 3 طبقه تجاوز نمي‌کرد،محل سکونت بود، اما پس از رشد و گسترش شهرها و افزایش جمعیت، اين قبيل خانه‌ها جوابگو نبوده و ساخت خانه‌هايي بزرگ تر که طبقاتشان از 3 بيشتر بود، ضرورت یافت. اين خانه‌هاي جديد که به نام آپارتمان شناخته مي‌شوند، مانند هر محصول وارداتي از کشورهاي ديگر داراي فرهنگ و اصول مربوط به خود است، به گونه‌اي که ساکنين موظف به رعايت آن مي‌باشند و در صورت عدم رعايت آن، محل زندگي نه تنها مآمنی براي آرامش نیست که ممکن است مشکلات فراواني براي ساکنين آن به همراه داشته باشد.برای پیگیری معضلات آپارتمان‌نشینی ، سراغ سید فرشید غزنینی هاشمی ،کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان رفتیم :

در برخورد با ساکنینی که هزینه‌های ساختمان را پرداخت نمی‌کنند ، راهکار مناسب و قانونی چیست ؟

ابتدا با تشکیل مجمع عمومی ساکنین ساختمان ، هیئت‌مدیره ساختمان انتخاب شوند تا بتوانند از اختیاراتی که قانون تملک آپارتمان‌ها برای آنها قرار داده است، استفاده کنند . هر یک از افراد ذی‌نفع نیز می‌توانند از دادگاه محل وقوع ساختمان ، الزام به انتخاب هیئت‌مدیره یا مدیر ساختمان را بخواهند . پس از آن مدیران ساختمان می‌توانند بابت عدم پرداخت حق شارژ نسبت به‌اجبار متخلف به پرداخت حق شارژ ، از طریق دادگاه یا دایره اجرای ثبت محل یا از طریق قطع خدمات مشترک مثل آب ، گاز ، برق ، نظافت و آسانسور اقدام کنند .

آیا می‌شود واحدی انباری و یا پارکینگ خود را به اشخاص خارج از ساختمان فروخته یا اجاره دهد؟

پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان است و مالکان آپارتمان‌ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند .قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و الحاقات واحد های اختصاصی به‌غیراز شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است ،زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است . گرچه در این خصوص قانون تملک آپارتمان‌ها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است .

آیا در مورد گذاشتن کفش و جا کفشی جلوی در آپارتمان قانون خاصی وجود دارد ؟

در آوردن کفش جلوی در آپارتمان مطابق تبصره ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها ممنوع است زیرا هم زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می زند و هم امکان دارد در مواقعی که کفش‌ها توسط اشخاص خارج از ساختمان به سرقت می رود موجب تنش میان اهالی ساختمان شود . حتی گذاشتن کمد ویژه کفش (جا کفشی ) هم ممنوع است . مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد برای همه واحدها کمد ویژه کفش تهیه شود . در غیر این صورت اگر عده‌ای از واحدها جلوی در آپارتمان دارای کمد کفش باشند و عده‌ای دیگر نباشند بر خلاف آیین‌نامه مربوطه خواهد بود.