هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلاد شاپور را دریابید

بلاد شاپور را دریابید
بافت قدیم شهر دهدشت، مرکز بلاد شاپور یکی از بزرگ‌ترین آثار دوره صفوی به لحاظ اهمیت بافت تاریخی و بناهای ارزشمند آن نیازمند توجه بیشتر است.
شهر قدیمی دهدشت بر اساس دست‌نوشته‌های تاریخی بلاد شاپور نام داشت که به دلیل وجود بارگاه هفت امامزاده به شهر هفت‌گنبد نیز مشهور بوده است. بلادشاپور از سوی شاپور اول ساسانی فرزند اردشیر اول ایجاد شد و بر اساس فارسنامه ناصری این شهر باستانی زمانی یک شهر بزرگ و پررونق بوده است.
بافت قدیمی بلاد شاپور در گذشته دور با 45 هکتار یکی از بزرگ‌ترین بافت های تاریخی کشور از لحاظ وسعت و ابنیه تاریخی بود اما این بافت به دلایل گوناگون تخریب شد و گفته می‌شود تنها 35 هکتار از این شهر قدیمی باقی مانده است و هنوز در معرض تخریب و نابودی قرار دارد.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان کهگیلویه گفت: مشکل اصلی این اداره کمبود اعتبار برای خرید حریم این بافت تاریخی است. خداداد مزارعیان اظهار کرد: برای خرید منازل محدوده این بافت تاریخی 200 میلیارد ریال نیاز است. وی با بیان اینکه تمام ساخت و سازهای اطراف بافت تاریخی دهدشت غیرقانونی است، گفت: برای افراد خاطی پرونده تشکیل و در مراجع قضایی در حال بررسی است.
مزارعیان تصریح کرد: با توجه به کمبود اعتبار تاکنون تنها یک سوم منازل و زمین های اطراف بافت تاریخی از مالکان خریداری شده است. وی با بیان اینکه از سال 91 تاکنون هیچ اعتباری به این بافت تخصیص داده نشد، عنوان کرد: در صورت عدم بازسازی و نظارت این بافت در آستانه تخریب جدی قرار دارد. بافت تاریخی دهدشت به شماره 3/1689 در سال 1364 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت تاریخی رسیده است.