معماری بر پایه اقتصاد پایدار

شمار نشریه : 175

معماری اسلامی، به‌عنوان شاخه‌ای از هنر قدسی، راز و رمز فراوان در دل خود نهفته دارد. شیوه شیوای ساخت مساجد، گنبدها، پوشش‌های خوش‌فرم، نقوش اسلیمی، ترنج‌ها و نیم ترنج‌ها، کادربندی‌ها، معرق، نور و پژواک صدا ، در این معماری چنان نهفته است که گویی روح آدمی تسخیر می‌شود. دریغ اگر این معماری که آمیزه‌ای از هنر و زیبایی، و شکل و محتواست  و انسان را  به عالم قدسی  می‌خواند، در زندگی امروزین ما رنگ بازد و جای خود را به برج‌هایی بسپارد که بدون داشتن ارزش هنری و معماری و  یا هر ارزش بومی، اقلیمی و فرهنگی سر به تاق آسمان ساید و پیش از آنکه معماری بومی مجال سازگاری با معماری وارداتی را  بیابد، تسلیم فرهنگ و معماری ایسم های وارداتی شود! در چرایی این پدیده گویا بیش از هر چیز، اقتصاد سرنوشت معماری را رقم می زند و شگفتا که نوسان  اقتصادی نه بر معماری که بر همه شئون زندگی تأثیرگذار بوده و هست. همانگونه که از زبان میرعمادی خواهید خواند: هر کشوری که خواهان پیشرفت باشد، نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی است. همچنانکه شهرسازی و معماری در ایران، آن زمان  به بالندگی رسید که آرامش بر سیاست و اقتصاد سایه افکند.از این‌رو هم‌صدا با پویندگان علوم جدید بایدگفت:  بر اساس اقتصاد سالم و توسعه پایداراست که  می‌توان برای معماری و شهرسازی برنامه داشت.