هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جاکفشی دیواری

اگر در آپارتمان کوچکی زندگی می‌کنید که جای زیادی برای قرار دادن یک جاکفشی بزرگ ندارید، این محصول ابتکاری خیلی به در شما خواهد خورد. جاکفشی دیواری با ابعاد 12X32X90 سانتی‌متر در هر ردیف خود 4 جفت کفش جا می‌دهد. به نظر می‌رسد دو ردیف از این جاکفشی برای آپارتمان کوچک یک زوج جوان کافی باشد!