هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گلدان جاوید

یکی از مشکلاتی که گلدان‌های سفالی برای محیط‌زیست دارند بازیافت دیرهنگام آن‌هاست. هرچند برای گلدان‌های آپارتمانی سفال سبب ماندگاری بهتر خاک می‌شود و مهم‌تر این که بو نمی‌گیرد. ولی برای گلدان‌هایی که به‌منظور پرورش گل‌ها استفاده می‌شود بهتر است از ایده‌ای نو استفاده شود.این گلدان از جنس پلاستیک است و مهم‌ترین حسن آن این است که هنگام کاشتن گل نیازی به شکستن گلدان نیست.