آب‌پاش فیلی

شمار نشریه : 175

در طراحی این آب‌پاش از خرطوم فیل الهام گرفته‌شده و غیر از ظاهر زیبا، مزایایی هم دارد: نیازی نیست برای حمل آب‌پاش، آن را بلند کنید، کافی ا‌ست روی چرخ آن را بکِشید. بدون خم شدن می‌توانید، آن را توی دستتان بگیرید و با لوله‌ خرطوم شکل درازش، به‌راحتی گیاهان را آب بدهید. این وسیله برای افراد با توانایی حرکتی پایین مخصوصاً سالمندان مناسب است.