هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زیرگلدانی

برای آنهایی که یادشان می‌رود هر روز به گلدان‌ها آب بدهند یا زیاد سفر می‌روند و نمی‌توانند مراقب گلدان خود باشند،این زیرگلدانی به‌اندازه‌ یک هفته‌ گیاه، آب مورد نیاز را در خود ذخیره می‌کند و طراحی داخلی‌اش به گونه‌ای است که هنگام خشک شدن خاک، به طور خودکار آب را درون گلدان به بالا می‌کشاند. نیازی نیست از بالا، روی خاک و گیاه، آب بریزید و گل، به اطراف بپاشد؛ ضمناً از ریختن آب روی میز هم جلوگیری می‌شود.