نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زیرگلدانی

برای آنهایی که یادشان می‌رود هر روز به گلدان‌ها آب بدهند یا زیاد سفر می‌روند و نمی‌توانند مراقب گلدان خود باشند،این زیرگلدانی به‌اندازه‌ یک هفته‌ گیاه، آب مورد نیاز را در خود ذخیره می‌کند و طراحی داخلی‌اش به گونه‌ای است که هنگام خشک شدن خاک، به طور خودکار آب را درون گلدان به بالا می‌کشاند. نیازی نیست از بالا، روی خاک و گیاه، آب بریزید و گل، به اطراف بپاشد؛ ضمناً از ریختن آب روی میز هم جلوگیری می‌شود.