هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دربند

والدین در سرتاسر دنیا نگرانی‌هایی در مورد بچه‌ها دارند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد "در رفتن" کودکان است. کنجکاوی کودک باعث می‌شود که به هرجایی سرک بکشد؛ این مانع برای بستن مسیر عبور کودک بدون این که کاملاً محبوس شود مناسب به نظر می‌رسد زیرا از آلومینیوم و پلاستیک ساخته شده است.